Boeken & Uitgaven

“Het Treintje”

Het Schiermonnikoger smalspoorlijntje in de oorlogsjaren 1942-1945
Peter H. de Lange

image-het-treintjeMet “Het Treintje” Het Schiermonnikoger smalspoorlijntje in de oorlogsjaren 1942-1945. publiceert Stichting Bunkermuseum “Schlei” haar eerste eigen uitgave. Het Bunkermuseum wil hiermee zorgen dat de oorlogshistorie van Schiermonnikoog wordt vastgelegd en bewaard voor toekomstige generaties.

Smalspoor op Schiermonnikoog
Schiermonnikoog, spoorwegen en oorlogstijd vormen de unieke combinatie van deze eerste uitgave. De Nederlandse waddeneilanden staan niet bekend om hun spoorvervoer, maar Schiermonnikoog was tijdens de Tweede Wereldoorlog een uitzondering. De materialen voor de bouw van Bunkerdorp “Schlei”” en de grote Wasserman- bunker werden aangevoerd door een eigen smalspoorlijn.

Aan de hand van gegevens uit onder andere eilander archieven en persoonlijke verhalen neemt het boek de liefhebber van de Schiermonnikoger (oorlogs)historie en spoorwegliefhebbers aan de hand over het eiland in oorlogstijd.

Dit boek is te koop voor 17,50 euro in het museum en bij Boekhandel Kolstein.
Direct bestellen? Stuur een mail naar Jan Martinus.

De oorlog in beeld

Schiermonnikoog 1940-1945
Bauke Henstra en Eddy van der Noord
de oorlog in beeld

Niet eerder is een boek verschenen over het leven op Schiermonnikoog tijdens de Tweede Wereldoorlog.
In zeven hoofdstukken wordt in dit boek een intrigerend en een zo compleet mogelijk beeld geschetst van het eiland tijdens de periode 1940-1945.

Een beeld waarin de menselijke maat voorop staat. Wat hield de oorlog in voor de gewone eilander en de gewone militair, geallieerd of Duits?

Hoe begon de oorlog op Schiermonnikoog? Wie waren en hoe leefden de Duitse bezetters? Wat waren de gevolgen van de luchtoorlog en bombardementen?

Wat betekende de oorlog voor het in de duinen gelegen kerkhof Vredenhof? Wat betekende de bouw van de Atlantik Wall voor het eiland?
Hoe ging het dagelijkse leven door? En tot slot, hoe eindigde de oorlog op Schiermonnikoog op 11 juni 1945?

Dit boek bevat inleidende teksten maar vooral beeld: ruim 200 veelal niet eerder gepubliceerde foto’s en documenten. Een onmisbaar boek voor iedereen die van Schiermonnikoog houdt.

Dit boek is uitgegeven door Stichting Bunkermuseum Schlei te Schiermonnikoog.
Dit boek is te koop voor 21,50 euro in het museum en bij Boekhandel Kolstein.
Direct bestellen? Stuur een mail naar Jan Martinus.