Bunkermuseum Schlei weer vanaf zondag 6 juni geopend

Openingstijden:

Woensdag- & zondagmiddag van 13:00 – 16:00 uur.

Bezoek Bunkermuseum Schlei

Reserveren kan alleen aan de deur, vol is vol. Hou bij het wachten alle corona maatregelen in acht!

Belangrijk bij een bezoek aan het museum:

Lees voordat u naar het museum gaat onze bezoekersinformatie en huisregels op onze website goed door. Dat voorkomt wellicht teleurstellingen.

Het museum werkt met bezoekers eenheden en met tijdsloten.

De bezoekers eenheden zijn:

  • 1 persoon
  • een stel (2 personen die partners zijn)
  • gezin/huishouden (ouders met kinderen, max 8 personen)
  • gezelschap (max 4 personen)

De tijdsloten zijn:

  • 13:00 – 14:00 uur
  • 14:00 – 15:00 uur
  • 15:00 – 16:00 uur

Er kunnen maximaal 15 bezoekerseenheden per tijdslot in het museum met een maximum van 45 personen in totaal per tijdslot.

Tijdens de reservering zal het volgende genoteerd worden:

  • Naam, adres en telefoonnummer
  • Het aantal personen
  • Manier van betalen

Groepen:

Voor alle groepen (ongeacht aantal of leeftijd) geldt dat zij van te voren telefonisch een afspraak voor een museum bezoek moeten maken. Dat kan via telefoonnummer: 0519-531701

Huisregels

Bezoekersinformatie

Covid protocol

Geplaatst in nieuws | Een reactie plaatsen

Bunkerroute op Schiermonnikoog

De Tweede Wereldoorlog heeft de nodige sporen achtergelaten op Schiermonnikoog. Soms zichtbaar en duidelijk, soms verscholen achter een bijzonder verhaal. Van grote bunkers van de Atlantikwall tot schuttersputjes en bommenkraters die herinneren aan zware gevechten. Oude onderduikplekken en monumenten voor neergestorte vliegtuigen herinneren ook aan die tijd.

Het Bunkermuseum Schlei was al geruime tijd bezig met het idee om een fiets- en wandelroute te maken die langs verschillende van de bovengenoemde plekken zou voeren.
In samenwerking met de VVV Schiermonnikoog is deze fiets- en wandelroute nu gerealiseerd.

Tijdens de route krijgt u een indruk wat er tijdens de oorlogsjaren stond, wat het verhaal uit de overlevering is en wat er nu nog van te zien is. Het is een route gebaseerd op verhalen van eilanders, gebaseerd op documenten en rapporten die bewaard zijn gebleven en te zien zijn in het Bunkermuseum.

Het boekje met de route is vanaf 1 mei te verkrijgen in het Informatiecentrum het Baken en in het Bunkermuseum Schlei als zij haar deuren weer mogen openen.

Openstelling Bunkermuseum Schlei
Het museum is nog tot nader order gesloten. Actuele informatie over het Bunkermuseum is te vinden op onze website. en onze Facebookpagina: Bunkermuseum Schlei Schiermonnikoog.

Geplaatst in nieuws | Een reactie plaatsen

Bunkermuseum Schlei gesloten

Door de nieuwe aangescherpte COVID-19 maatregelen is het Bunkermuseum Schlei tot nader order gesloten.

Zodra we weer open mogen zullen we dat kenbaar maken op Facebook en op onze website.

Geplaatst in nieuws | Een reactie plaatsen

Opening expositie “Radar op Schiermonnikoog”

In de strijd tegen de Geallieerde bommenwerpers tijdens de Tweede Wereldoorlog, bouwden de Duitse bezetter verschillende Radar stellingen in Nederland. Na het eerst geprobeerd te hebben op Rottum, wat niet werkbaar was omdat het gebied bij stormweer onder water liep, werd besloten om op Schiermonnikoog de Radarstelling Schlei te bouwen. In maart 1941 werd hiermee begonnen en in juli van dat jaar werd de eerste succesvolle test gehouden in de Seeburgbunker, waar nu het Bunkermuseum Schlei is gevestigd.

In het Bunkermuseum Schlei is vanaf 22 november de expositie “Radar op Schiermonnikoog” te zien. De expositie geeft een inzicht in hoe de Duitse bezetter met hun Radarsystemen de luchtoorlog voerde. Zo wordt er tekst en uitleg gegeven hoe de Duitse radar werkte, zowel in beeld als in tekst.

Naast foto’s zijn er ook bodemvondsten, die betrekking hebben op de Duitse radar, tentoongesteld. Het meest in het oog springend is de gerestaureerde elektra kast die bij de Würtzburg Riese radar hoorde.

Geplaatst in nieuws | Een reactie plaatsen

Bunkermuseum weer (beperkt) geopend

Het bunkermuseum is vanaf  22 november weer (beperkt) open. Voor een bezoek is reserveren verplicht, zie reserveren bezoek Bunkermuseum Schlei

Aanvullende belangrijke informatie:

Huisregels

Bezoekersinformatie Covid-19 maatregelen

COVID-19 protocol Bunkermuseum Schlei

Geplaatst in nieuws | Een reactie plaatsen

Rondleiding “Radar op Schiermonnikoog”

Om de aandacht te vestigen op de nieuwe expositie “Radar op Schiermonnikoog” organiseert Bunkermuseum Schlei op Schiermonnikoog een virtuele wandeling door de omgeving van het voormalige Schleidorp, waarbij Cees Soepboer inzicht geeft in hoe de Duitse bezetter met zijn radarsystemen de luchtoorlog voerde.

Zie https://www.facebook.com/events/361118681653402

De wandeling zal naderhand ook op youtube te zien zijn.

Geplaatst in nieuws | Een reactie plaatsen

Corona

Door de nieuwe aangescherpte COVID-19 maatregelen is het Bunkermuseum Schlei t/m 18 november gesloten.

Reserveren voor een museum bezoek voor na 18 november is weer mogelijk vanaf zaterdag 21 november

Geplaatst in nieuws | Een reactie plaatsen

Bunkermuseum weer (beperkt) geopend

Het bunkermuseum is vanaf 1 juni weer (beperkt) open. Voor een bezoek is reserveren verplicht, zie reserveren bezoek Bunkermuseum Schlei

Aanvullende belangrijke informatie:

Huisregels

Bezoekersinformatie Covid-19 maatregelen

COVID-19 protocol Bunkermuseum Schlei

Geplaatst in nieuws | Een reactie plaatsen

Corona-crisis

Door de corona-crisis is het bunkermuseum tijdelijk gesloten.

Geplaatst in nieuws | Een reactie plaatsen

14 september, viering 10 jaar Bunkermuseum Schlei Schiermonnikoog

Na jaren van voorbereiding opende het Bunkermuseum Schlei op 11 juni 2009 voor het eerst haar deuren voor het publiek.

Die voorbereiding bestond uit twee delen: het zakelijke gedeelte en het gereed maken en inrichten van een bunker uit de Tweede Wereldoorlog in het voormalige Schlei Dorp op Schiermonnikoog.

Het zakelijke gedeelte omvatte allereerst de organisatievorm. Moest het een stichting worden, een vereniging of iets anders. Gekozen werd voor een stichting met een bestuur van drie personen.

In de vergaderingen van de “Stichting Bunkermuseum Schlei in oprichting” bleek al snel dat zij niet alleen een museum wilden exploiteren maar ook de kennis, verhalen en goederen wilden verzamelen over Schiermonnikoog tijdens de tweede Wereld oorlog. Dit alles om te voorkomen dat deze verloren zouden gaan of in een archief zou belanden zonder dat er iets mee gedaan zou worden.

Dit alles werd in de statuten van de stichting vastgelegd bij de notaris en nadat de statuten bij de notaris gepasseerd waren en de stichting een feit was kon het bestuur aan de slag om een museum te realiseren.

In deze voor-fase werd echter ook al gezocht naar een geschikte bunker. Na gesprekken met Natuurmonumenten werd afgesproken dat het museum in het linker gedeelte van de Seeburgbunker gerealiseerd kon worden. Het rechter gedeelte bleef in gebruik van de eigenaar van de Marlijn en de Stichting Willem Horsman.

Vanaf dat moment werden er twee paden bewandeld. De eerste was het vinden van voldoende middelen (financiën en sponsoring) om alles in gang te kunnen gaan zetten. Het tweede pad was het vinden van vrijwilligers die mee gingen helpen in de voorbereiding en vrijwilligers die balie diensten wilden draaien tijdens de openstellingen van het museum.

Er werden vrijwilligers gevonden (waarvan een heleboel zich ook spontaan aanboden) en ook de financiële middelen werden gevonden waardoor de werkzaamheden gestart konden worden.

Met dank aan al deze vrijwilligers, de gevonden sponsoring en subsidies kon de opening op 11 juni 2009 plaats vinden. Het bestuur had deze datum als streefdatum vastgesteld. Door alle werkzaamheden die gedaan moesten worden was het niet mogelijk om de opening eerder dan in 2009 te laten plaatsvinden. 11 Juni was gekozen omdat Schiermonnikoog in 1945 op die datum pas bevrijd werd, als laatste plaats in Nederland.

Op zaterdag 14 september organiseert het bestuur activiteiten om het 10 jarig jubileum van het Bunkermuseum Schlei te vieren.

’s Ochtends is er een programma voor onze vrijwilligers, donateurs en andere genodigden.

’s Middags is er een programma voor alle belangstellenden. Vanaf 14:00 uur is het museum vrij toegankelijk te bezichtigen. In het museum is de film “Atlantik Wall, de Wadden” te zien en kan er meegedaan worden aan excursies door het Schlei Dorp.

We willen hierbij alle belangstellenden uitnodigen om op 14 september langs te komen voor een bezoek aan ons museum.Vliegtuig motor.JPG

Namens het bestuur,

Jan Martinus

Geplaatst in nieuws | Een reactie plaatsen