COVID-19 huisregels Bunkermuseum Schlei

1. Geen toegang bij gezondheidsklachten. Bezoekers zijn welkom als zij en hun huisgenoten
tenminste 24 uur klachtenvrij zijn.
2. De bezoeker heeft kennisgenomen van de informatie op de website of de Facebook pagina
van het museum.
3. Betaling gebeurt op de afgesproken manier die tijdens het reserveren is afgesproken.
4. Houd anderhalve meter afstand van bezoekers die niet behoren tot het eigen gezelschap.
Voor gezinnen geldt ook dat kinderen niet vrij door het museum mogen lopen, zij moeten
bij de ouders blijven.
5. Volg altijd de hygiënemaatregelen.
6. Volg altijd de aanwijzingen op van de dienstdoende vrijwilliger.
Bij de toegangscontrole tot het museum geldt het volgende:
1. Eén individu per gezelschap of één bezoeker meldt zich bij de balie waarna de vrijwilliger
de aanwezigheid kan aankruisen op de aanmeldingslijst van die dag en tijdslot. Kinderen
t/m 12 jaar kunnen dat samen met een volwassene uit het gezelschap doen.
2. Bij de toegangscontrole zijn duidelijke instructies aanwezig, duidelijk zichtbare strepen
getrokken of vakken gemaakt die de afstand aangeven van minstens anderhalve meter.
3. De toegangscontrole wordt waar mogelijk ook in tijd gespreid.
4. Bij de balie is er desinfecterende handgel beschikbaar.
In de gangen van het museum geldt het volgende:
1. In gangen wordt altijd anderhalve meter afstand tot anderen buiten het eigen gezelschap
gehouden.
2. Er geldt een eenrichtingsverkeer route door het museum. De 1,5 meter afstand is leidend
hierin.
3. Maatregelen om doorstroming te bevorderen en opstoppingen te voorkomen worden ter
plekke genomen door de vrijwilliger van dienst.
Op zaal in het museum geldt het volgende:
1. De 1,5 meter is de norm. Bij binnenkomst van de ruimtes en/of zaal moeten de bezoekers
daar rekening mee houden.
2. Maatregelen om doorstroming te bevorderen en opstoppingen te voorkomen worden ter
plekke genomen door de vrijwilliger van dienst.