Bunkermuseum weer (beperkt) geopend

Het bunkermuseum is vanaf 1 juni weer (beperkt) open. Voor een bezoek is reserveren verplicht, zie reserveren bezoek Bunkermuseum Schlei

Aanvullende belangrijke informatie:

Huisregels

Bezoekersinformatie Covid-19 maatregelen

COVID-19 protocol Bunkermuseum Schlei

Geplaatst in nieuws | Een reactie plaatsen

Corona-crisis

Door de corona-crisis is het bunkermuseum tijdelijk gesloten.

Geplaatst in nieuws | Een reactie plaatsen

14 september, viering 10 jaar Bunkermuseum Schlei Schiermonnikoog

Na jaren van voorbereiding opende het Bunkermuseum Schlei op 11 juni 2009 voor het eerst haar deuren voor het publiek.

Die voorbereiding bestond uit twee delen: het zakelijke gedeelte en het gereed maken en inrichten van een bunker uit de Tweede Wereldoorlog in het voormalige Schlei Dorp op Schiermonnikoog.

Het zakelijke gedeelte omvatte allereerst de organisatievorm. Moest het een stichting worden, een vereniging of iets anders. Gekozen werd voor een stichting met een bestuur van drie personen.

In de vergaderingen van de “Stichting Bunkermuseum Schlei in oprichting” bleek al snel dat zij niet alleen een museum wilden exploiteren maar ook de kennis, verhalen en goederen wilden verzamelen over Schiermonnikoog tijdens de tweede Wereld oorlog. Dit alles om te voorkomen dat deze verloren zouden gaan of in een archief zou belanden zonder dat er iets mee gedaan zou worden.

Dit alles werd in de statuten van de stichting vastgelegd bij de notaris en nadat de statuten bij de notaris gepasseerd waren en de stichting een feit was kon het bestuur aan de slag om een museum te realiseren.

In deze voor-fase werd echter ook al gezocht naar een geschikte bunker. Na gesprekken met Natuurmonumenten werd afgesproken dat het museum in het linker gedeelte van de Seeburgbunker gerealiseerd kon worden. Het rechter gedeelte bleef in gebruik van de eigenaar van de Marlijn en de Stichting Willem Horsman.

Vanaf dat moment werden er twee paden bewandeld. De eerste was het vinden van voldoende middelen (financiën en sponsoring) om alles in gang te kunnen gaan zetten. Het tweede pad was het vinden van vrijwilligers die mee gingen helpen in de voorbereiding en vrijwilligers die balie diensten wilden draaien tijdens de openstellingen van het museum.

Er werden vrijwilligers gevonden (waarvan een heleboel zich ook spontaan aanboden) en ook de financiële middelen werden gevonden waardoor de werkzaamheden gestart konden worden.

Met dank aan al deze vrijwilligers, de gevonden sponsoring en subsidies kon de opening op 11 juni 2009 plaats vinden. Het bestuur had deze datum als streefdatum vastgesteld. Door alle werkzaamheden die gedaan moesten worden was het niet mogelijk om de opening eerder dan in 2009 te laten plaatsvinden. 11 Juni was gekozen omdat Schiermonnikoog in 1945 op die datum pas bevrijd werd, als laatste plaats in Nederland.

Op zaterdag 14 september organiseert het bestuur activiteiten om het 10 jarig jubileum van het Bunkermuseum Schlei te vieren.

’s Ochtends is er een programma voor onze vrijwilligers, donateurs en andere genodigden.

’s Middags is er een programma voor alle belangstellenden. Vanaf 14:00 uur is het museum vrij toegankelijk te bezichtigen. In het museum is de film “Atlantik Wall, de Wadden” te zien en kan er meegedaan worden aan excursies door het Schlei Dorp.

We willen hierbij alle belangstellenden uitnodigen om op 14 september langs te komen voor een bezoek aan ons museum.Vliegtuig motor.JPG

Namens het bestuur,

Jan Martinus

Geplaatst in nieuws | Een reactie plaatsen

10 jaar Bunkermuseum Schlei Schiermonnikoog

In 2002 is Cees Soepboer met een aantal enthousiaste vrijwilligers begonnen met het openmaken van de Wassermannbunker aan de Prins Bernhardweg, nabij Vredenhof. Het doel hiervan was dat bezoekende gasten van Schiermonnikoog ook eens een kijkje in een bunker konden nemen. De meeste van de bereikbare bunkers waren of afgesloten of in gebruik.

In 2004 werd de Wassermannbunker opengesteld voor publiek.

Na de openstelling van de Wassermannbunker ontstond bij Cees Soepboer het idee om een Bunkermuseum te gaan beginnen. Na gesprekken met Natuurmonumenten kon hij het linkergedeelte van de Seeburgbunker daarvoor gebruiken. Het rechter gedeelte bleef in gebruik van de eigenaar van de Marlijn en de Stichting Willem Horsman. Deze laatste stichting had er de strandreddingboot Willem Horsman gestald.

Om dit museum te realiseren en te kunnen exploiteren werd er de Stichting Bunkermuseum Schlei opgericht. Het bestuur bestond (en bestaat) uit Cees Soepboer, Jan Martinus en Guus Kok.

Er werden verschillende vrijwilligers aangetrokken (een groot aantal boodt zichzelf ook aan) om de Seeburgbunker klaar te maken voor een museum. Zo moest er gegraven, gebouwd, schoongemaakt en ingericht worden.

Op 11 juni 2009 werd het museum onder grote belangstelling geopend. De officiële handeling, het symbolisch afschieten van het kanon voor het museum, werd verricht door de toenmalige burgemeester van Schiermonnikoog, Bert Swart. Na deze officiële plechtigheid konden alle belangstellenden een kijkje nemen in dit nieuwe museum op Schiermonnikoog.

Ging het bestuur in het begin uit van een bezoekersaantal in het museum van maximaal 3.000 per jaar, sinds de opening is het (tot nu toe) niet onder de 5800 bezoekers per jaar geweest. In 2009 konden we de 5.000ste bezoeker verwelkomen en een jaar later, in oktober 2010, de 10.000ste. In augustus 2013 verwelkomden we onze 25.000ste bezoeker en op 28 december 2016 onze 50.000ste bezoeker. Op 1 juli dit jaar staat het totaal aantal bezoekers op 68.500.

Naast de bezoekende gasten (zowel dag bezoekers als verblijf bezoekers) zien we de laatste jaren een toename van groepen en schoolreisjes, die een bezoek aan het Bunkermuseum onderdeel van hun programma maken.

In het museum vindt u informatie en voorwerpen over en uit de 2de Wereldoorlog op Schiermonnikoog. Enkele onderwerpen waar aandacht in het museum aan wordt besteed zijn o.a.: de bombardementen op Schiermonnikoog, het smalspoor dat op Schiermonnikoog heeft gelegen, redden in oorlogstijd en de radar antennes die er hebben gestaan.

Onze wissel expositie staat het komende jaar in het teken van 75 jaar bevrijding.

Omdat 11 juni dit jaar samenviel met 3de Pinksterdag (Kinderspelletjes en afsluiting van het Kallemooi feest) heeft het bestuur van het Bunkermuseum besloten om de viering van dit jubileum over de zomervakantie heen te tillen.

Op zaterdag14 september zullen we vieren dat het Bunkermuseum Schlei 10 jaar bestaat. Het programma van die dag zal er globaal als volgt uitzien: ’s ochtends is er voor genodigden een bijeenkomst en een programma. ’s Middags vanaf 14:00 uur is het museum open voor iedereen en er zullen enkele activiteiten worden aangeboden. Het bestuur is nog druk bezig met de invulling van de ochtend en de middag. Eind augustus zal het definitieve programma worden gepubliceerd.

Het bestuur heet u, op zaterdagmiddag 14 september, van harte welkom in het Bunkermuseum Schlei op Schiermonnikoog.

Lees verder

Geplaatst in nieuws | Een reactie plaatsen

Excursie Bunkernacht vrijdag 24 mei

Schiermonnikoog ligt er vandaag de dag vredig bij. Maar ook op dit eiland heeft de oorlog zijn sporen nagelaten. Tijdens een nachtwandeling duik je onder begeleiding van een gids het oorlogsverleden in.

Vanaf Schiermonnikoog hield de Duitse bezetter met radar en radio de vliegbewegingen boven de Noordzee in de gaten. Een van de bunkers diende als communicatiecentrum. Op een glazen tafel projecteerden ze met lichtjes de koers van geallieerde en Duitse vliegtuigen. Hier is nu het museum gevestigd.

Bij het Westerhofpad bezoek je een munitiebunker die enkele jaren geleden is uitgegraven. Pal erachter stond de Flak-Batterie. In de duinen liggen nog vier ronde betonnen platen, op elk ervan stond een kanon van het luchtafweergeschut.

Naast de indrukwekkende oorlogsverhalen ervaar je ook de ‘Dark Sky’ van het eiland. Je beleeft de stilte en het donker, zoals hij ook in tijden van oorlog tijdens de verduisternis (inwoners moest alle lichten uitdoen, zodat geallieerde vliegtuigen zich moeilijk zouden kunnen oriënteren) ervaren werd.

Datum             : vrijdag 24 mei

Start                : om 22.00 uur bij fietsenstalling Restaurant Noderstraun/ Strandhotel (Badweg 32, Schiermonnikoog)

Duur               : 1,5-2 uur

Kosten            : € 6,00 p.p. voor de excursie. Let op: dit is exclusief een ticket voor Bunkerdag op zaterdag 25 mei.

Aanmelden kan vanaf dinsdag 7 mei om 11.00 uur.

logo bunkerdag

Geplaatst in nieuws | Een reactie plaatsen

Nieuwe expositie Bunkermuseum Schlei

Op zaterdag 6 mei was er voor genodigden de officiële opening van de nieuwe expositie
in het Bunkermuseum Schlei: “De reddingsboot in oorlogstijd”
De genodigden verzamelden zich ’s ochtends in restaurant het Wantij waar ze ontvangen
werden met koffie en een gebakje.
De voorzitter van het Bunkermuseum, Cees Soepboer hield een welkoms woord. Daarin
stipte hij enkele historische zaken aan en vertelde hoe de rest van het programma er uit
zou zien.
Cees Soepboer begon vervolgens het verhaal te vertellen van een reddingsactie tijdens
de Tweede Wereldoorlog. Vanuit de genodigden werden roeiers geronseld die met
zwemvest aan in de reddingboot moesten plaatsnemen en onder begeleiding van de
bezetter kon uitgevaren worden. De redding lukte en op de terugreis werd het
roeierslied gezongen.
Hierna gingen de genodigden met de bus of met eigen vervoer naar het Bunkermuseum
Schlei waar na een toespraak van Kees Brinkman, van de KNRM, de NZHRM vlag werd
gehesen als officiële opening van de expositie.
De genodigden gingen hierna het museum in waar ze onder het genot van een hapje en
drankje, verzorgd door strandpaviljoen de Marlijn, de nieuwe expositie konden
bezichtigen.

Geronselde roeiers

Kees Brinkman hijst de NZHRM vlag

Kees Brinkman houdt een toespraak bij de of4iciële opening van de expositie

Geplaatst in nieuws | 3 reacties

Bunkermuseum brengt “Het Treintje” uit

Peter H. de Lange bracht in het boek zijn drie passies samen: Schiermonnikoog, spoorwegen en oorlogshistorie. Het boek verhaalt van het spoorlijntje dat in de oorlogsjaren over het eiland liep en tussen 1942 en 1945 bouwmateriaal van de steiger naar het bunkerdorp bracht. image-het-treintje
“Het Treintje” bevat een overweldigende hoeveelheid informatie over de aanleg van het smalspoor, de functie van de spoorlijn en over de verschillende gebruikte treinen en karren. Door de soepele schrijfstijl en enkele spannende verhalen blijft het werk heel toegankelijk. De historische foto’s uit het archief van Bauke Henstra zijn mede door de kundige vormgeving een lust voor het oog. Kortom, dit werk mag niet ontbreken in de kast van een Schiermonnikoog- of een treinenliefhebber!
img_0784

Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersdag van Bunkermuseum Schlei werd het boek met grote trots gepresenteerd. Het eerste exemplaar nam Mary Stielstra in ontvangst. Haar opa Anne Lourens was machinist op het treintje.
Bunkermuseum Schlei is verantwoordelijk voor de publicatie van het boek en viert daarmee dat ze voor de eerste maal een boek uitgeven.

Meer informatie? Zie Boeken & Uitgaven.

Op de foto, v.l.n.r.: Bauke Henstra, Peter H. de Lange, Mary Stielstra en Cees Soepboer.

Geplaatst in nieuws | 3 reacties

Waddenerfgoed

Nadat het toegankelijk maken van de bunkers een hele tijd stil heeft gelegen, is de aannemer de afgelopen weken weer aan het werk geweest. Een gedeelte van de roosters is geplaatst en zijn de ontluchtingskanalen gemetseld.

P1050360 P1050359 P1050385 P1050374 P1050364

Geplaatst in nieuws | Een reactie plaatsen

25.000ste bezoeker Bunkermuseum Schlei

Op zondag 18 augustus jl., bij het open gaan van het museum, kon het bestuur van het museum W. van der Pol met gezin en een vriend verwelkomen als 25.000ste bezoeker van het museum. De familie van der Pol kreeg een bos bloemen, het boek “De oorlog in beeld” en een jaar lang een gratis donateurschap aangeboden van het bestuur van het bunkermuseum. De kinderen mochten een cadeautje uit de winkel uitzoeken.

Het Bunkermuseum Schlei is op 11 juni 2009 geopend. In datzelfde jaar konden we de 5.000ste bezoeker verwelkomen en een jaar later, in oktober, de 10.000ste. Na 4 jaar geopend te zijn hebben we onze 25.000ste bezoeker in het museum welkom mogen heten.

Geplaatst in nieuws | 3 reacties

Expositie ‘Het treintje’

nieuwe expositie

nieuwe expositie

Onlangs werd op Schiermonnikoog de nieuwe expositie van Bunkermuseum Schlei geopend. Deze expositie gaat over het smalspoor dat tijdens de Tweede Wereldoorlog over Schiermonnikoog liep.

Smalspoor op Schiermonnikoog

Rond 1942 werd er in opdracht van de Duitse bezetter een smalspoor van zo’n 5,5 kilometer aangelegd van de toenmalige veerdam (huidige jachthaven) naar het Schleidorp. Met het treintje werden eerst bouwmaterialen als zand en grind voor de bunkerbouw aangevoerd. Later zou het treintje ’s nachts munitie vervoeren.

Over het smalspoor reden twee locomotieven met hoofdzakelijk kiepkarren erachter.

Vanaf de steiger ging het spoor door de polder en liep over de Oosterreeweg en langs Rijsbergen naar de boerderij van Holwerda. Vervolgens ging het naar Vredenhof waar een wissel was met een splitsing naar de Wassermanbunker. Omdat de Reddingsweg erg nat was is het spoor later verlegd naar de Prins Bernhardweg.

in de bunker foto: Jan Martinus

in de bunker
foto: Jan Martinus

Op de foto’s in het Bunkermuseum is te zien met wat voor treintjes er gereden werd en wat voor vracht ze vervoerden.

Daarnaast zal er gedetailleerde informatie over het smalspoor te lezen zijn.

Ook worden in het museum delen van het oude spoor tentoongesteld en rijdt er een modeltrein met wagonnetjes.

Sytze Schut en Cees Soepboer foto: Jan Martinus

Sytze Schut en Cees Soepboer
foto: Jan Martinus

In het dorp, op het veldje naast restaurant ‘het Wantij’, wordt een stuk spoor met originele wagonnetjes tentoongesteld.

Ter gelegenheid van deze expositie onthulde oud-wethouder Sytze

Schut (links) samen met Cees Soepboer (initiatiefnemer van Bunkermuseum Schlei) ’t Spoor: een pad niet ver van het voormalige Schleidorp, waar het treintje destijds reed.

Geplaatst in nieuws | Tags: | 2 reacties